گالری تصاویر

 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان حسابداری سنجش
 • یادمان جشن دانش آموختگی دانشجویان زمین شناسی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان مدیریت دولتی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان مدیریت دولتی 83
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان شیمی محض
 • سومین جشنواره دانشجویی شهر جناح
 • بزرگداشت هفته معلم
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان مدیریت صنعتی و بازرگانی
 • نخستین دوره مسابقات سراسری روبوکاپ سما
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی علوم تغذیه
 • یادمان دوازدهمین دوره دانش آموختگی دانشجویان دامپزشکی
 • یادمان فارغ التحصیلی دانشجویان علوم آزمایشگاهی
 • جشنواره سراسری شهر شعر
 • پژوهشگر برتر سال 88، دانشکده هنر و معماری
 • یادمان جشن فارغ التحصیلی میکروبیولوژی-سلولی-ملکولی 82

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13