گالری تصاویر

 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان پرستاری 86
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان زمین شناسی 86
 • دبیرستان استعدادهای درخشان شهید دستغیب 2
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان پزشکی 83
 • همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر
 • سمینار اختلال هویت جنسیتی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان دامپزشکی 84
 • یادمان اولین دهه تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان
 • جشنواره بیستمین سالروز تاسیس دانشگاه پیام نور مرکز فیروز آباد
 • مرکز آموزش علمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه اندیشه جهرم 88
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان مدیریت دولتی 86
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی نرم افزار 85
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان میکروبیولوژی 86
 • یادمان اولین همایش تبلور اندیشه های زیستی

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13