گالری تصاویر

 • لوح یادبود پیلکسی
 • نشان شهروند برگزیده
 • لوح و جعبه چوبی طرح گندمی
 • لوح چوبی بازنشستگی
 • لوح یادمان آرم برجسته
 • استاندارد ملی 11558 ایران
 • تندیس مشتری برتر-رامک
 • نخستین کنگره ملی رویکرد سیستمی در ایران
 • اولین جشنواره تقدیر از تولیدکنندگان حامی حقوق مصرف کنندگان استان فارس
 • دومین جشنواره واحدهای نمونه صنعتی
 • تندیس فارغ التحصیلی اولین گروه مهندسی شیمی - صنایع شیمی 86
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان مامایی 86
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان حقوق 86
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان گیاهپزشکی 86
 • اولین کنگره بین المللی دانشجویی پزشکی سلولی و ملکولی

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13