گالری تصاویر

 • اولین جشنواره دآنش آموزان تلاشگر استان فارس
 • همایش کشوری پروتئومیکس
 • نخستین جشنواره ادبی-هنری دانشجویان و دانش آموختگان معلول
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان دامپزشکی 82
 • نخستین همایش کانون های دانشجویی
 • نخستین همایش عکس و خبر
 • یادمان دانش آموختگی دندانپزشکی 83
 • لوح تقدیر پیلکسی
 • لوح یادمان، مولتی استایل طلایی، جعبه مخمل
 • لوح تقدیر، مولتی استایل نقره ای، جعبه مخمل
 • لوح سپاس، جعبه مخمل
 • لوح تقدیر پیلکسی، دانش آموزی
 • لوح یادبود آرم برجسته، جعبه جیر
 • لوح تقدیر ام دی اف، جعبه جیر
 • لوح تقدیر قاب خاتم

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13