تندیس‌های دانشجویی، دانش‌آموزی

  • همایش علمی جایگاه ماکت در روند طراحی معماری
  • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان الهیات (فقه و مبانی حقوق) 86
  • یادمان جشن دانش آموختگی دانشجویان پرستاری 86

1  2  3  4  5  6  7