تندیس‌های دانشجویی، دانش‌آموزی

 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی علوم تغذیه
 • یادمان دوازدهمین دوره دانش آموختگی دانشجویان دامپزشکی
 • یادمان فارغ التحصیلی دانشجویان علوم آزمایشگاهی
 • جشنواره سراسری شهر شعر
 • پژوهشگر برتر سال 88، دانشکده هنر و معماری
 • یادمان جشن فارغ التحصیلی میکروبیولوژی-سلولی-ملکولی 82
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان مهندسی صنایع 84
 • سومین جشنوراه کاریکاتور احسان
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان زمین شناسی 85
 • اهدایی به مدیر گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی
 • کانونهای فرهنگی، هنری، اجتماعی مدیریت فرهنگی شیراز
 • یادمان جشن دانش آموختگی دانشجویان مامایی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان پرستاری
 • اولین گروه فارغ التحصیلان کارشناسی مدیریت تربیت بدنی شیراز
 • یادبود جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی

1  2  3  4  5  6  7