تندیس‌های دانشجویی، دانش‌آموزی

 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان مهندسی صنایع پلیمر
 • یادمان فارغ التحصیلی هنرجویان انیمیشن
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی شیمی و نفت
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان گیاهپزشکی
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری دامپزشکی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان اتاق عمل
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان حسابداری سنجش
 • یادمان جشن دانش آموختگی دانشجویان زمین شناسی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان مدیریت دولتی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان مدیریت دولتی 83
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان شیمی محض
 • سومین جشنواره دانشجویی شهر جناح
 • بزرگداشت هفته معلم
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان مدیریت صنعتی و بازرگانی
 • نخستین دوره مسابقات سراسری روبوکاپ سما

1  2  3  4  5  6  7