تندیس‌های فرهنگی، هنری، ورزشی

  • کنگره بین المللی مهر پیامبر
  • تندیس قهرمانی مسابقات شطرنج
  • هفتمین جشنواره بداهه پردازی در تئاتر
  • تندیس دومین جشنواره داستان کوتاه نارنج
  • اولین همایش علمی پژوهشی احسان و نیکوکاری در فرهنگ رضوی

1  2  3  4  5