سرآغاز

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست
هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام (حافظ)

از ابتدای راه‌اندازی این سایت، اندیشه معرفی صنایع دستی استان فارس با من بود. هر چند این کار به درازا کشید اما در سال گذشته توانستم با برخی از پیش‌کسوتان و فعالان صنایع دستی استان گفتگو کنم و آثار آنان را از نزدیک، موشکافانه و مشتاق بنگرم (کاری که همچنان تداوم دارد).

در سال‌های اخیر، این جمله را بارها شنیده‌ام که صنایع دستی در حال از میان رفتن است. برای من که عضوی از این خانواده‌ام، شنیدن چنین جملاتی دردناک و غم‌انگیز است.

با خودم می‌گویم اینکه شاید دیگر کسی کپنک (تن‌پوش نمدی) نمی‌پوشد، دلیل بر انقراض هنرهای دستی نیست چرا که هنر همواره راه خود را می‌یابد، حتی اگر چشمه‌ای باشد به باریکی بند انگشتی!

هنر به موقع خود پیله می‌درد، پوست می‌اندازد، پروانه می‌شود و با حفظ اصالت انسانی‌اش تغییر می‌کند. با اینهمه نمی‌توان انکار کرد که بخش قابل توجهی از هنرهای دستی (بخصوص آنها که مورد نیاز زندگانی امروز نیست) رفته رفته به فراموشی سپرده می‌شود و اساتیدی با پشتوانه چندین سال تجربه‌های گرانبها، به آرامی و در سکوت از میان ما می‌روند، بی آنکه جایگزینی برای آنها باشد.

اکنون سر آن دارم که در حد توان خود، زمینه‌ی آشنایی مشتاقان را با برخی از رشته‌ها و فعالان و پیش‌کسوتان صنایع دستی استان فارس فراهم کنم. شاید این اندک، ادای دینی باشد به تمام بزرگانی که ما را از سرچشمه‌ی زلال هنرهای خویش سیراب کرده‌اند و باشد که آتش اشتیاق به ماندگاری این میراث گران‌بهای زنده و پویا را در وجودمان شعله‌ور سازد.

غلامحسین تقی‌پور
فروردین ماه 1390

کاشی هفت رنگ

از سیاه که بالاترین رنگ است
تا لاجوردی و فیروزه‌ای که اوج آسمان را به زیر می‌کشد و می‌رسد به زمین،
به زردی پائیز و دستان حنا بسته برگ‌های پائیزی
(همرنگ روی و همسایة سپیدی دل‌های خالقانِ عاشقِ کاشی‌ها)
تا آتشفشان رنگ قرمز بی‌همتا
به هفت مقدس می‌مانند تا کاشی هفت رنگ را
(اگر چه برای صرف زمانی کمتر، در خلق آثار جاودان به میدان آمده است)
به کهکشان برسانند
و ناگهان گویی، در پی آن اتفاق نادر صورتی؛ در گلبوته‌های هنرمندانة مسجد مشیر شیراز است
که از سراسر این سرزمین پهناور
صدای آفرینندگان کاشی‌های هفت‌رنگ کاخ هشت بهشت اصفهان
و مدرسه آقا بزرگ کاشان و ارگ کریمخانی،
از پس پشت تصویرهای کهن
به گوش جان می‌رسد که یک دل و یک زبان،
ماندگاری این هنر را فریاد می‌کشند.
گویی صدای غیاث‌الدین و قوام‌الدین شیرازی (معماران مدرسه) است
که در صحن مدرسه خارگرد خواف می‌پیچد:
که هنر هیچگاه نمی‌میرد!
 • امامزاده سید تاج الدین غریب (تصویر 1)
 • امامزاده سید تاج الدین غریب (تصویر 2)
 • امامزاده سید تاج الدین غریب (تصویر 3)
 • امامزاده سید تاج الدین غریب (تصویر 4)
 • امامزاده سید تاج الدین غریب (تصویر 5)
 • مسجد مشیر شیراز (تصویر 1)
 • مسجد مشیر شیراز (تصویر 2)
 • مسجد مشیر شیراز (تصویر 3)
 • مسجد مشیر شیراز (تصویر 4)
 • مسجد وکیل شیراز (تصویر 1)
 • مسجد وکیل شیراز (تصویر 2)
 • مسجد وکیل شیراز (تصویر 3)
 • مسجد وکیل شیراز (تصویر 4)
 • سر در ارگ کریمخانی
 • نارنجستان قوام
 • نارنجستان قوام
 • نارنجستان قوام
 • نارنجستان قوام
 • مسجد نصیرالملک شیراز
 • مسجد نصیرالملک شیراز
 • مسجد نصیرالملک شیراز
 • مسجد نصیرالملک شیراز