سرآغاز

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست
هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام (حافظ)

از ابتدای راه‌اندازی این سایت، اندیشه معرفی صنایع دستی استان فارس با من بود. هر چند این کار به درازا کشید اما در سال گذشته توانستم با برخی از پیش‌کسوتان و فعالان صنایع دستی استان گفتگو کنم و آثار آنان را از نزدیک، موشکافانه و مشتاق بنگرم (کاری که همچنان تداوم دارد).

در سال‌های اخیر، این جمله را بارها شنیده‌ام که صنایع دستی در حال از میان رفتن است. برای من که عضوی از این خانواده‌ام، شنیدن چنین جملاتی دردناک و غم‌انگیز است.

با خودم می‌گویم اینکه شاید دیگر کسی کپنک (تن‌پوش نمدی) نمی‌پوشد، دلیل بر انقراض هنرهای دستی نیست چرا که هنر همواره راه خود را می‌یابد، حتی اگر چشمه‌ای باشد به باریکی بند انگشتی!

هنر به موقع خود پیله می‌درد، پوست می‌اندازد، پروانه می‌شود و با حفظ اصالت انسانی‌اش تغییر می‌کند. با اینهمه نمی‌توان انکار کرد که بخش قابل توجهی از هنرهای دستی (بخصوص آنها که مورد نیاز زندگانی امروز نیست) رفته رفته به فراموشی سپرده می‌شود و اساتیدی با پشتوانه چندین سال تجربه‌های گرانبها، به آرامی و در سکوت از میان ما می‌روند، بی آنکه جایگزینی برای آنها باشد.

اکنون سر آن دارم که در حد توان خود، زمینه‌ی آشنایی مشتاقان را با برخی از رشته‌ها و فعالان و پیش‌کسوتان صنایع دستی استان فارس فراهم کنم. شاید این اندک، ادای دینی باشد به تمام بزرگانی که ما را از سرچشمه‌ی زلال هنرهای خویش سیراب کرده‌اند و باشد که آتش اشتیاق به ماندگاری این میراث گران‌بهای زنده و پویا را در وجودمان شعله‌ور سازد.

غلامحسین تقی‌پور
فروردین ماه 1390

منبت‌کاری

‌نارنج‌های خشکیده‌ی بسیاری را من دوباره رویانیده‌ام
درختان تنومند گردو را، عناب را، گلابی را …
چرا که من نقش می‌زنم
بر قطعه‌های خشک درختانی که سرنوشتشان، آتش است و خاکستر.
من نقش می‌زنم
تا درخت تناور را دوباره زندگی بخشم
در شکل و هیئتی دیگر.
من نقش می‌زنم، گلبوته‌ها و شاخه‌های ختایی را
بر ریزبافت‌ترین و منسجم‌ترین چوب‌هایی که برگزیده‌ام، با وسواس
چرا که راز ماندگاری هر اثر، در انسجام طبیعی آن است
و در روح چوب
روحی رونده که با صدایی بم و آهسته می‌گوید:
«مرا بتراش. با تیغ کوچک برانت، فرورفته و برجسته
تا سایه روشن برگ‌ها را دوباره ببینم!»
و من، حک می‌کنم
و لذت دردآلود چوب را احساس می‌کنم
وقتی که ذره ذره جدا می‌شود، تکه‌های کوچک از اندامش
تا چهره‌ای بدیع و درخشان
در هیئتی جدید؛ پدید آید
من، نقش می‌زنم …
  • قاشق و بشقاب
  • جعبه 2
  • مجموعه منبت
  • عکسی از: امید آقایی